Buyer group circulaire kunststoffen: verfemmers

Laatst geupdate:
Index

  In 2030 wil Nederland het gebruik van primaire grondstoffen halveren ten opzichte van nu. Dit doel vormt een mijlpaal op weg naar een nieuwe, circulaire economie zonder fossiele grondstoffen. Gerecycled kunststof – ofwel recyclaat – biedt een alternatief voor nieuw kunststof. Toch blijft de inkoop en toepassing van recyclaat achter. Deze buyer group werkt daarom aan een sectorbrede aanpak om het gebruik van recyclaat te stimuleren en zo de chemiesector te verduurzamen.  

  In de buyer group circulaire kunststoffen werken inkopers en (toe)leveranciers samen aan het verduurzamen van de productgroep verfemmers. In een aantal bijeenkomsten zijn ze aan de slag gegaan met het opstellen van een ambitie en het formuleren van randvoorwaarden, met in het achterhoofd de vraag: wat is er nodig om deze productgroep honderd procent circulair te maken? Het doel: sectorbrede afspraken die ervoor zorgen dat kunststoffen verfemmers volledig van kunststofrecyclaat gemaakt worden. 

  Marktvisie: circulaire verfemmers

  Verfemmers zijn al volledig van recyclaat te maken, zonder dat de functionaliteit vermindert. Bovendien zijn er veel verfemmers op de markt, dus de impact is groot. Maar nog niet alle verfemmers worden van recyclaat gemaakt. Deze buyer group vond het tijd om daar verandering in te brengen.  

  Het afgelopen jaar heeft de buyer group – bestaande uit inkopers, (toe)leveranciers, inzamelaars en recyclers, en brancheverenigingen – daarom toegewerkt naar een marktvisie voor de sector. In diezelfde periode deed onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau CE Delft onderzoek naar het milieuvoordeel van recyclaat in verfemmers.  

  De marktvisie van de buyer group en de resultaten van het onderzoek van CE Delft zijn vanaf nu beschikbaar. De buyer group is sinds kort gestart met de vervolgfase, waarin ze aan de slag gaan met de acties die horen bij de gestelde randvoorwaarden.  

  Interesse om aan te sluiten bij deze groep? Neem dan contact op via hallo@ikwilcirculairinkopen.nl.  

  Meld je aan voor de nieuwsbrief

  Schrijf je vast in voor de nieuwsbrief en dan houden we je in de toekomst op de hoogte over nieuws, tips en events rondom circulair inkopen.