Stappenplan

Overstappen op circulair inkopen: waar begin je eigenlijk? Dit stappenplan helpt alle betrokkenen bij het inkoopproces om circulair in te kopen. Het stappenplan bestaat uit twee delen: 1) interne organisatie en 2) inkoopproces. Elk deel doorloopt zes stappen. Per stap zijn de belangrijkste uitganspunten opgenomen en worden concrete actiepunten meegegeven.

Interne organisatie

Circulair inkopen is meer dan inkopen alleen. In een circulair inkooptraject is het belangrijk om zowel technische, procesmatige als financiële aspecten mee te nemen. Hierbij is het belangrijk om interne stakeholders goed bij dit proces te betrekken.

Hieronder vind je stap voor stap hoe je de interne organisatie inricht:

Inkoopproces

Een circulair inkoopproces gaat verder dan alleen het bestellen van een product of dienst. Van het bepalen van de ambities en vraagstelling (de voorbereiding) tot aan de nazorg: in al deze stappen zijn andere keuzes nodig om een product volledig circulair in te kunnen kopen: niet alleen op technisch vlak, maar ook op organisatorische en financiële aspecten.

Hieronder vind je stap voor stap hoe je het inkoopproces circulair vormgeeft:

Heb je een vraag?:

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Schrijf je vast in voor de nieuwsbrief en dan houden we je in de toekomst op de hoogte over nieuws, tips en events rondom circulair inkopen.