De Cruquiusbrug: ook complexe projecten kunnen circulair zijn 

Laatst geupdate:
De twee delen van de Cruquiusbrug zijn toe aan een opknapbeurt. De provincie Noord-Holland zet in op drie pijlers: circulair, energieneutraal en onderhoudsarm.
Index

  De twee delen van de Cruquiusbrug zijn toe aan een opknapbeurt. De provincie Noord-Holland zet in op drie pijlers: circulair, energieneutraal en onderhoudsarm.

  Invulling van de opgave

  • Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland
  • Project: vervanging en onderhoud van beweegbare verkeersbrug
  • Aanbestedingsprocedure: concurrentiegerichte dialoog 
  • Gunning: januari 2021

  De Cruquiusbrug vormt een belangrijke verbinding tussen Hoofddorp en Heemstede. De brug is echter verouderd. Van de twee brugdelen moet er één vervangen worden, de andere heeft groot onderhoud nodig. 

  Het is niet zomaar een project. De combinatie van de hoge verkeersdrukte, technische complexiteit en het nabijgelegen historische Cruquiusgemaal maken het uitdagend. 

  En dan vraagt de provincie Noord-Holland de markt óók nog om invulling te geven aan haar duurzame ambities. Zo wil de provincie bijvoorbeeld graag zo min mogelijk onderhoud voor langere tijd. 

  De provincie schrijft een concurrentiegerichte dialoog uit voor de Cruquiusbrug. En met succes: het levert een combinatie van enthousiaste marktpartijen. Samen gaan zij in een bouwteam aan de slag met zowel ontwerp als uitvoering van het project. 

  Gerealiseerde impact van het project

  • Potentiële MKI-reductie van 64 procent ten opzichte van een referentieontwerp
  • De onderhoudskosten verlaagd van 5,7 naar 3,1 miljoen euro  

  Deze drie factoren maakten dit project tot een succes

  • Intern draagvlak voor de ambities 
   De provincie realiseerde dit draagvlak door sessies te organiseren met betrokkenen in de organisatie. Ook de betrokkenheid van bestuur en management droeg bij aan het draagvlak. 
  • Intensieve dialoog met marktpartijen 
   Door zowel individuele als plenaire gesprekken te plannen kregen de marktpartijen alle ruimte om de ambities te bevragen. De gesprekken boden ook alle ruimte om mogelijkheden te bespreken om die ambities te realiseren. 
  • Gunning op kwaliteit 
   De provincie koos ervoor om de opdracht 100% op kwaliteit te gunnen. Een grote stap, maar wel één die marktpartijen echt de ruimte bood om zich te onderscheiden. De provincie gaf een taakstellend budget mee voor ontwerp en realisatie. 

  Tips voor een vergelijkbaar project

  1. Neem de tijd om je ambities te bepalen. 
   Het is slim om vroeg in het traject je ambities te formuleren. Wat wil je wel uitvragen, wat niet? Maak vervolgens per thema – denk aan ‘circulair’ of ‘energie’ – duidelijk waar je naar streeft. Zo geef je marktpartijen een duidelijke richting mee. 
  1. Stel je open en kwetsbaar op. 
   Vraag marktpartijen om aan te geven welke eisen in de weg zouden kunnen staan van de ambities. Stel je daarbij open en kwetsbaar op, maar geef ook aan wat er niet kan. Op die manier creëer je naast duidelijkheid ook draagvlak. Je moet het uiteindelijk toch samen doen! 
  1. Kies focus in de beoordeling. 
   De provincie koos ervoor om volledig te gunnen op kwaliteit, juist vanwege de hoge ambities en technische complexiteit. Als je dat doet, is het wel belangrijk om focus aan te brengen in je kwaliteitscriteria. Dit helpt om de inschrijvingen objectief te beoordelen. 

  Meer weten over dit project?

  Nu zelf aan de slag? 

  Vind jouw volgende stap met ons stappenplan circulair inkopen. 

  Meld je aan voor de nieuwsbrief

  Schrijf je vast in voor de nieuwsbrief en dan houden we je in de toekomst op de hoogte over nieuws, tips en events rondom circulair inkopen.