Meer impact maken? De gemeente Amersfoort koos voor een projectoverstijgende aanbesteding

Laatst geupdate:
Index

  De gemeente Amersfoort wil impact maken. Zij ziet duurzame kansen bij de inkoop van betonproducten. In de stad ligt immers veel betonnen bestrating: een product met negatieve impact op het milieu.

  Invulling van de opgave

  • Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort
  • Project: inkoop van betonnen bestratingsmateriaal  
  • Aanbestedingsprocedure: Europees openbaar 
  • Gunning: april 2021

  De gemeente schrijft een aanbesteding uit met een gunning van 50% op prijs en 50% op kwaliteit (duurzaamheidscriteria).  

  Naar aanleiding van de aanbesteding sluit de gemeente een raamcontract af met leverancier Struyk Verwo Infra. Onder het contract vallen de meest voorkomende betonnen bestratingsproducten, zoals tegels. De leverancier is verantwoordelijk voor de levering én verwerking van materialen. 

  Bij elk nieuw bestratingsproject spreekt de gemeente bovendien met de betreffende aannemer af dat hij de producten van de betonleverancier moet gebruiken, tegen een vaste prijs. 

  Gerealiseerde impact van het project

  • MKI-prestatie losse producten: reductie van ruim 50%  
  • Circulair materiaal: >40% 
  • Hergebruik vrijkomend materiaal bij werkzaamheden: 100%

  Deze drie factoren maakten dit project tot een succes

  • Regelmatig intern overleg voeren 
   De gemeente Amersfoort heeft tijdens het proces steeds afdelingsmanagers bij elkaar gebracht om de openbare ruimte te verduurzamen. Dit zorgde ervoor dat het thema duurzaamheid hoog op de agenda kwam – en bleef – bij de verschillende afdelingen. 
  • Partijen dieper in de keten betrekken 
   Dit deed de gemeente door leveranciers te contracteren, in plaats van aannemers. Daardoor kreeg zij niet alleen meer grip op het materiaalgebruik over projecten heen, maar ook genoeg schaalgrootte om hogere duurzaamheidsprestaties te kunnen uitvragen. 
  • Eén leverancier voor levering en verwerking materialen 
   Als de leverancier van materialen óók verantwoordelijk is voor de verwerking daarvan, heeft hij een stimulans om materiaal van hoge kwaliteit te leveren. Win-win voor alle partijen: het materiaal gaat langer mee én is geschikt als grondstof voor nieuw materiaal. 

  Tips voor een vergelijkbaar project

  1. Kies een adviseur die past bij de duurzaamheidsambitie. 
   Intrinsiek gemotiveerde mensen vormen de drijvende kracht achter duurzaamheidsprestaties. Zorg er daarom dat als je een extern inhoudelijk expert inschakelt, die écht duurzame ambities heeft. Zodat je zijn of haar advies kunt meenemen in het inkooptraject. 
  1. Kies voor projecten waarmee je impact kunt maken. 
   Zo kun je vanuit Inkoop met beperkte tijd en capaciteit tóch zorgen voor een resultaat met impact. Betonnen bestratingsmateriaal is hier een voorbeeld van: daarbij viel simpelweg veel milieuwinst te halen! 
  1. Maak aanbestedingen groter dan één project. 
   Bijvoorbeeld door projecten te bundelen of door andere organisaties te betrekken. Zo creëer je volume en samenwerking, waardoor je hogere duurzaamheidsambities kunt neerleggen bij de markt. 

  Meer weten over dit project?

  Video: Circulair bestratingsmateriaal, een samenwerking tussen gemeente Amersfoort en Struyk Verwo Infra

  Nu zelf aan de slag? 

  Vind jouw volgende stap met ons stappenplan circulair inkopen. 

  Meld je aan voor de nieuwsbrief

  Schrijf je vast in voor de nieuwsbrief en dan houden we je in de toekomst op de hoogte over nieuws, tips en events rondom circulair inkopen.