ProCirc-project, grote ambities meer dan waargemaakt!

Laatst geupdate:
Index

  Het Interreg North Sea Region ProCirc-project had als doel kennis en inzicht te ontwikkelen over hoe circulaire inkoop bijdraagt aan het verminderen van het gebruik van grondstoffen, afval en CO2-uitstoot in verschillende sectoren. Gedurende het project werden meer dan 30 pilotprojecten voor circulaire inkoop gestart in diverse sectoren, waaronder initieel bouw, ICT en kantoormeubilair. Het project besloeg een periode van 4,5 jaar, waarbij elf organisaties uit zes landen gezamenlijk veel ervaring hebben opgedaan. Lyke Bosma, senior adviseur Bureau Brussel bij Rijkswaterstaat, heeft voor het ProCirc -project de rol van projectmanager op zich genomen.

  Lyke Bosma als spreker tijdens een conferentie

  Kun je ons vertellen over het ProCirc-project en jouw rol daarin?

  Het ProCirc-project was gericht op het bevorderen van circulaire inkoop bij uiteenlopende organisaties, waarbij we inkopers wilden laten leren en experimenteren met circulaire inkooppraktijken. Als projectmanager was ik verantwoordelijk voor het coördineren van dit initiatief en zorgde ik ervoor dat alle betrokken partijen op één lijn zaten.

  Wat waren de grootste uitdagingen gedurende dit project?

  Een van de grootste uitdagingen was ongetwijfeld de impact van COVID-19. Dit heeft onze plannen behoorlijk veranderd, vooral omdat we veel fysieke workshops hadden gepland. Deze moesten we omzetten naar digitale werksessies. Het overschakelen naar online bleek gedurende het project juist een succesvolle vorm, gezien veel inkopers een volle agenda hebben. Ook was het interessant om te zien hoe groot de betrokkenheid van inkopers was, ik merkte dat iedereen supergemotiveerd was.

  Welke successen hebben jullie behaald met het ProCirc-project?

  Het grootste succes was de toewijding en betrokkenheid van alle partners gedurende de gehele duur van het project. Ondanks de uitdagende omstandigheden hebben we zelfs meer bereikt dan aanvankelijk beloofd, namelijk 32 pilotprojecten. Het was echt fantastisch om te zien.

  ProCirc project team tijdens de eindconferentie in Brussel

  Waarom was het monitoren van de impact zo belangrijk tijdens het ProCirc-project?

  Monitoring was een belangrijk aspect uit het programma; we wilden niet alleen circulaire inkoop stimuleren, maar ook daadwerkelijk meten welke impact dit had op CO2-uitstoot, afvalvermindering en materiaalgebruik. Het bood inzichten in onze vooruitgang en waar verbeteringen mogelijk waren.

  Welke uitdagingen kwamen naar voren bij het monitoren van de impact en hoe zijn die aangepakt?

  Het verkrijgen van gestandaardiseerde gegevens, vooral bij complexe toeleveringsketens en bij raamcontracten, bleek uitdagend. Dit leidde tot aannames en schattingen. We werkten samen met de pilots om bewustzijn te creëren, meer gegevens te verzamelen en methoden te ontwikkelen om de impact van circulaire inkoop zo nauwkeurig mogelijk te meten.

  Het ontwikkelen van nieuwe business modellen is een ander onderdeel van het project, wat hebben jullie daarover geleerd?

  Hier is mijn collega Monica Sánchez Groeneweg mee bezig geweest. We hebben gekeken naar de vraag ‘hoe vraag je circulaire inkoop uit aan de markt?’. Een belangrijke les die we hebben geleerd is dat we niet allemaal dezelfde taal spreken. Dit kan er voor zorgen dat marktpartijen niet inschrijven op aanbestedingen, of niet opvallen voor inkopers, terwijl ze wel goed zouden passen. Om de twee werelden dichter bij elkaar te brengen is hiervoor een stappenplan ontwikkeld.

  Wat was het belangrijkste leerpunt dat je hebt opgedaan tijdens dit project?

  Een belangrijk leerpunt was dat circulaire inkoop niet alleen de verantwoordelijkheid is van de inkoper. Het vereist een organisatiebrede benadering, niet alleen een aangelegenheid voor de inkoopafdeling. Bij de inkoop van kinderwagens zagen we bijvoorbeeld dat interne veranderingen nodig waren om circulairder te kunnen handelen. De manier waarop de organisatie dat oppakte was echt een schoolvoorbeeld. Lees hier meer over deze pilot.

  ProCirc projectleden tijdens een workshop in Brussel

  Hoe zie je de toekomst van circulaire inkoop na het ProCirc-project?

  Hoewel het project is afgerond, blijft de impact ervan voortduren. Ook na de pilot-fase. Het ProCirc-project heeft waardevolle lessen en inzichten opgeleverd, die als leidraad kunnen dienen voor toekomstige initiatieven op dit gebied.

  Wil je meer weten over de projectresultaten?

  De ervaringen zijn vertaald naar aanbevelingen en richtlijnen , tools en methodologieën zijn ontwikkeld en robuuste transnationale netwerken opgebouwd. Er zijn twee gezamenlijke ‘Joint Statements of Demand’ (JSD) gelanceerd om de impact van het project op de vorming van een meer circulaire economie te benadrukken. Een derde JSD is in concept gepubliceerd. Ook is er aandacht besteed aan betrekken van de waardeketen, waarvoor circulaire business model route maps zijn ontwikkeld voor MKB en grote bedrijven. Meer informatie vind je op de projectwebsite: https://northsearegion.eu/procirc/.

  Logo ProCirc – northsearegion.eu

  Meld je aan voor de nieuwsbrief

  Schrijf je vast in voor de nieuwsbrief en dan houden we je in de toekomst op de hoogte over nieuws, tips en events rondom circulair inkopen.