Buyer group verfemmers: circulaire toekomst voor verfemmers

Laatst geupdate:
Index

  In 2050 wil Nederland volledig circulair zijn. In een circulaire economie gaan we zuinig en slim om met grondstoffen en producten. Onderdeel hiervan is het terugdringen van het gebruik van primaire kunststoffen. Dit zijn de kunststoffen die direct als grondstoffen uit de chemische industrie komen, gemaakt van aardolie. De doelstelling is om het gebruik van primaire kunststoffen ten opzichte van 2016 te halveren in 2030, en het gebruik volledig terug te brengen tot nul in 2050. De verfsector is één van de kansrijke sectoren waar grote stappen gezet kunnen worden in het circulair maken van kunststofstromen. Hiervoor is de marktvisie ‘Aan de slag met circulaire verfemmers’ opgesteld. MVO Nederland heeft met Rijkswaterstaat in 2021 de ‘buyer group circulaire kunststoffen: verfemmers’ opgezet. Dit werd gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

  De gehele keten in de buyer group

  Verfproducenten, verfemmerproducenten, brancheverenigingen, compoundeurs, distributeurs en groothandels werken in deze buyer group samen:
  • AkzoNobel
  • Rova
  • Looijen Schilderwerken
  • Onderhoud NL
  • PPG
  • Keim
  • VVVF
  • Vereniging Winkelketens en Doe Het Zelf branche
  • Dijkstra Plastics
  • Hildering Packaging
  • Houweling Group
  • Veolia Polymers
  • De Paauw Sustainable Resources

  De deelnemers waren erg open en daadkrachtig. De grootste kans bij het creëren van de circulaire keten ligt bij het verhogen van het percentage recyclaat in de verfemmers. Dit kan alleen als er meer recylaat beschikbaar is en om daar aan bij te dragen is het essentieel dat ook de retourlogistiek goed wordt georganiseerd. De groep begon met het opstellen van een gezamenlijke ambitie, gericht op de toepassing van recyclaat en de beschikbaarheid van grondstoffen. Een uitdagend proces, gezien de grootte en het internationale karakter, maar een basis met enorme impact.

  Grote ambitie Nederlandse verfemmer bestaat vanaf 2025 90% uit recyclaat

  De buyer group verfemmers heeft als ambitie dat in 2025 alle Nederlandse verfemmers zijn gemaakt van minimaal 90% recyclaat. En de deksels van minimaal 80% recyclaat. Het etiket, hengsel en grip vallen buiten deze doelstelling. Alle buitenlandse emmers moeten minstens zijn gemaakt van 35% recyclaat.

  Retourlogistiek voor hergebruik verfemmers opzetten

  Naast de productie van de verfemmers heeft de buyer group het doel gesteld om de retourlogistiek op te zetten. Hierdoor gaan gebruikte kunststof verfemmers weer terug de keten in.

  Randvoorwaarde circulaire verfemmers: ketensamenwerking

  Om de doelstellingen te halen moet rekening worden gehouden met meerdere eisen, naast de beschikbaarheid van recyclaat. Denk aan de gewenste technische- en marketingeisen. Hiervoor is draagvlak binnen de sector nodig. Ook communicatie is een belangrijk onderdeel voor de transitie.

  Experimenteren met gerecycled materiaal

  Deelnemers deden experimenten met de materialen en door de eisen aan de verfemmers te toetsen met nieuwe materialen is veel geleerd. Deze inzichten roepen weer op tot nieuwe tests om tot de beste oplossing te komen voor de gehele sector.

  Nieuwe fase opschaling en impact

  Nieuwe deelnemers zijn inmiddels aangesloten bij de buyer group en iedereen is gemotiveerd om de ambities te realiseren. De belangrijkste succesfactor voor het maken van de circulaire verfemmer is ketensamenwerking. De buyer group heeft hier een mooi fundament voor opschaling neergezet. Binnen afzienbare tijd verwachten we de eerste circulaire verfemmer die aansluit op de ambities, een doorbraak waar de buyer group trots op mag zijn!

  Lees hier meer over de transitieagenda kunststoffen.

  Nu zelf aan de slag?

  Meld je aan voor de nieuwsbrief

  Schrijf je vast in voor de nieuwsbrief en dan houden we je in de toekomst op de hoogte over nieuws, tips en events rondom circulair inkopen.