Wat doet het Versnellingsnetwerk Circulair Inkopen?

Laatst geupdate:
Index

  Het Versnellingsnetwerk Circulair Inkopen (VCI) is een instrument dat als doel heeft om de transitie naar een circulaire economie door de inzet van inkoop te ondersteunen en zo mogelijk te versnellen. Hiermee levert het VCI een bijdrage aan de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. 

  Wat is een circulaire economie? 

  Een circulaire economie gaat om het zo efficiënt mogelijk inzetten van grondstoffen. Alles wat we gebruiken, wordt weer opnieuw gebruikt of ‘teruggebracht’ in de economie – we maken de cirkel rond. En áls er grondstoffen overblijven aan het einde van de levenscyclus van een product, worden die weer ingezet om nieuwe producten en materialen te maken. Afval is dus ook een grondstof.

  In de circulaire economie speelt, naast de omvang, het waardebehoud van grondstoffen en producten een cruciale rol. Waardebehoud hangt samen met een langere levensduur van producten, onderdelen en grondstoffen. Zo neemt de grondstoffenefficiëntie toe. Fundamenteel efficiënter omgaan met grondstoffen kan op diverse manieren, onder andere hiervoor zijn verschillende circulariteits- of zogenoemde R strategieën ontwikkeld.  

  Waarom een circulaire economie?  

  We staan voor grote duurzaamheidsopgaven: de opwarming van de aarde, de vermindering van biodiversiteit en wereldwijd staat onze leefomgeving onder druk. Deze problemen worden grotendeels veroorzaakt door de overmatige consumptie van grondstoffen voor producten, energie en voeding. De resulterende milieu-impact overschrijdt de grenzen van wat de aarde kan verdragen.

  De wereldwijde vraag naar grondstoffen is sinds 1970 verdrievoudigd. Als deze groei doorzet, zal het gebruik van grondstoffen tot 2060 nog eens verdubbelen (zie Integrale Circulaire Economie Rapportage, 2023). Dit roept op om radicaal efficiënter om te gaan met de beschikbare grondstoffen. Dat wil zeggen: grondstoffen minder, intensiever en langer gebruiken. Zo verminderen we milieu-impact en verbeteren we de leveringszekerheid van grondstoffen. 

  twee paarden in een weiland

  VCI: een instrument in de versnelling naar circulaire economie 

  Inkoop is één van de sleutelfactoren die bijdragen aan het vergroten van de impact van de circulaire economie. Om circulair inkopen te versnellen, bij zowel publieke inkopers als private inkopende organisaties, is een gezamenlijke aanpak van de overheid en het bedrijfsleven nodig. Om hieraan een significante bijdrage te leveren werken PIANOo, Rijkswaterstaat, Nevi en MVO Nederland – mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – samen aan het thema circulair inkopen. 

  In januari 2021 is het Versnellingsnetwerk Circulair Inkopen (VCI) van start gegaan. Dit is een vervolg op de twee Green Deals Circulair Inkopen (GDCI). Het VCI is één van de ‘ondersteunende maatregelen’ uit het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023–2030.  Het VCI helpt hiermee door inkopers, opdrachtgevers en marktpartijen te ondersteunen met hun vragen, online en offline kennis te delen en door ketensamenwerking te stimuleren middels een netwerkaanpak. 

  Het VCI is een instrument dat praktijkervaringen, informatie en tools bundelt om de overgang naar circulair inkopen te bevorderen.

  Sophie de Smet, Advisieur Circulair Inkopen & Stuurgroeplid VCI namens PIANOo
  Circulair park van bovenaf

  Wat vind je op het VCI-platform: Ikwilcirculairinkopen.nl? 

  Op het VCI-platform vind je de volgende content:  

  Blijf op de hoogte

  Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan onderaan deze pagina aan voor onze nieuwsbrief en ontvang de nieuwste artikelen en aankondigingen in je mailbox. Volg ons ook op LinkedIn

  Nu zelf aan de slag?

  Meer informatie over Nederland en het Nationaal Programma Circulaire economie 2023-2050? 

  Nederland wil in 2050 klimaatneutraal, fossielvrij en circulair te zijn. Circulair zijn betekent dat de milieueffecten van de Nederlandse productie en consumptie in 2050 binnen de draagkracht van de aarde moeten vallen. Dat is geen snelle en simpele verandering, maar een integrale en complexe transitie die (tientallen) jaren bestrijkt. Dit vraagt om sturing. Om dit doel te behalen heeft de Rijksoverheid het Nationaal Programma Circulaire economie 2023-2030 opgesteld.

  Meld je aan voor de nieuwsbrief

  Schrijf je vast in voor de nieuwsbrief en dan houden we je in de toekomst op de hoogte over nieuws, tips en events rondom circulair inkopen.