De drie belangrijkste voordelen van circulair inkopen

Laatst geupdate:
Index

  Circulair inkopen is van groot belang als je als organisatie wilt bijdragen aan de circulaire economie. Sterker nog: circulair inkopen heeft de toekomst. Maar waarom precies? Lees in deze blog over drie voordelen voor elke organisatie. Je kunt ze indelen in drie pijlers: strategische, financiële en maatschappelijke voordelen.

  Strategische voordelen: naar een toekomstbestendige en aantrekkelijke organisatie

  Het hoofddoel van de circulaire economie is stoppen met de uitputting van hoogwaardige grondstoffen. Bij circulair inkopen draag je bij aan de transitie richting een circulaire economie door in de eerste plaats te kiezen voor producten die zo min mogelijk uit primaire grondstoffen bestaan en die na hun eerste gebruiksfase goed herbruikbaar zijn.

  De vermindering van afvalstromen kan hier een mooi bijeffect van zijn. Ook voorkom je zo CO2-uitstoot.

  Een ander strategisch voordeel heeft te maken met de onafhankelijkheid van grondstoffen. Nederland haalt namelijk nog veel grondstoffen uit het buitenland en deze import maakt organisaties afhankelijk van andere landen. Dit kan onzekere, instabiele situaties opleveren. Denk bijvoorbeeld aan de recente oorlogen en (handels)conflicten. 

  Daarnaast raken natuurlijke bronnen steeds schaarser. De Nederlandse overheid wil in 2050 daarom 100 procent circulair zijn, met een tussenstap van 50 procent in 2030, door minder primaire grondstoffen als olie, gas en metalen verbruiken. Door circulair in te kopen draag je bij aan deze doelstellingen. Tegelijkertijd maak je jezelf zo toekomstbestendig.

  En we kunnen er niet om heen: als je met je organisatie of bedrijf circulaire ambities hebt, is circulair inkopen noodzakelijk. Je kunt in je marketing wel aangeven dat je milieu en klimaat belangrijk vindt, maar klanten en partners moeten dit ook kunnen terugzien in je inkoopproces. Onderzoek toont ook aan dat circulair opereren goed is voor je naamsbekendheid en de loyaliteit van klanten.

  Financiële voordelen: meer kringloop, minder inkoop

  Bij de overstap naar een circulaire strategie denk je misschien veel extra kosten te moeten maken, maar er zijn grote financiële voordelen. Die sluiten aan op de manieren om de grondstoffenstroom te optimaliseren. Het zogenoemde versmallen, verlengen en sluiten van materiaalstromen.

  Als je je grondstoffenstroom wilt versmallen, koop je bijvoorbeeld minder materiaal in. Hierdoor heb je ook minder last van prijsstijgingen. Verder zet je bij een circulair model in op de verlenging van de houdbaarheid van materialen en producten. Vervolgens bespaar je geld, doordat je minder vaak nieuwe producten hoeft te kopen. Ten slotte bespaar je kosten op afvalmanagement omdat je bij een circulair model geen afval meer genereert. Dit sluit aan bij het ‘sluiten’ van de grondstoffenstroom. 

  Maatschappelijke voordelen: kleinere ecologische voetafdruk, grotere impact

  Je las het al: met deelname aan de circulaire economie ga je de uitputting van schaarse grondstoffen tegen. Dit is belangrijk, omdat de wereldbevolking groeit en daarmee ook de druk op de natuurlijke hulpbronnen. 

  Het klimaat en milieu profiteren ook van een circulaire economie. Zo wordt bij de winning van bepaalde grondstoffen veel CO2 uitgestoten. En als we ‘traditionele’ grondstoffen niet goed verwerken, zijn ze schadelijk voor onze leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan microplastics die in dieren én mensen terechtkomen. 

  Circulair inkopen vermindert dus de ecologische voetafdruk die je bedrijf op de aarde heeft. Verder stimuleer je met circulair inkopen groene banen, omdat er natuurlijk veel denk- en werkkracht nodig is voor alle innovaties.

  Voorbeeld van circulair inkopen

  Een voorbeeld van zo’n schaarse primaire grondstof is aluminium. Het materiaal is weliswaar recyclebaar, maar om het te winnen of te recyclen is erg veel elektriciteit nodig. Je kunt dan waar mogelijk beter kiezen voor hergebruik: een strategie die hoger staat op de R-ladder.

  Dit was ook een uitdaging voor verschillende Nederlandse gemeenten, aangezien de verkeersborden die zij inkopen zijn gemaakt van aluminium. Zaanstad, Almere en Gooise Meren zochten naar manieren om de inkoop van deze producten circulairder te maken. 

  De drie gemeenten gingen met hun gezamenlijke vraag aan de slag en investeerden in al gebruikte verkeersborden of biobased borden. De keuze voor bestaande materialen leverde een aanzienlijk lagere CO2-uitstoot op. Tegelijkertijd loont het voor de leverancier om zijn duurzame aanbod verder uit te breiden. Win-win! 

  Lees verder

  Wil je zelf ook aan de slag met circulair inkopen? Bekijk welke stappen jouw organisatie kan zetten voor meer circulaire inkoop.

  Meld je aan voor de nieuwsbrief

  Schrijf je vast in voor de nieuwsbrief en dan houden we je in de toekomst op de hoogte over nieuws, tips en events rondom circulair inkopen.