Duurzame ambities in de praktijk: terugblik op de Buyer Group Community Day

Laatst geupdate:
Index

  Op 28 september 2023 vond de Buyer Group Community Day plaats in Stadion Galgenwaard in Utrecht. Deze dag stond in het teken van duurzame inkoopambities, het opdoen van inspiratie en de uitwisseling van kennis en ervaring.

  De dag bestond uit twee delen. Het ochtendprogramma was gericht op leden van de Buyer Groups om gezamenlijk te werken aan de duurzame inkoopstrategieën of de implementatie van de al opgestelde strategieën.

  In het middagprogramma waren verschillende deelsessies, waaronder een sessie van het VCI-netwerk. Voorafgaand hieraan werden de aanwezigen geïnspireerd door de presentatie over gedragsverandering binnen organisaties. Deze presentatie benadrukte het belang van betrokkenheid van de organisatie en het inzicht hebben in de gehele keten van opdrachtnemers bij duurzame inkoop. Dit is cruciaal om op de juiste wijze bij te dragen aan de transitie naar een circulaire economie.

  Deelsessie VCI

  In de deelsessie van het VCI-netwerk zijn Suzanne van Haren en Lisanne van ’t Hoff verder ingegaan op circulaire inkoop om bij te dragen aan deze transitie naar een circulaire economie. Suzanne vertelde over het belang van duurzaam inkopen en over de impact van een goed inkoopproces. Daarna gingen de deelnemers in groepen aan de slag met een casus waarin de focus lag op de belangrijkste uitdagingen bij het inkopen van circulaire producten.

  Essentiële factoren voor een succesvol circulair inkoopproces: drie belangrijke take aways

  • Als opdrachtgever moet je voldoende kennis hebben van het productieproces (keten) van een product of de voorwaarden van een levering/dienst en het daarbij behorende financiering/eigendomsmodel. Deze kennis is nodig om de juiste vraag in je aanbesteding te kunnen stellen om deze circulair te laten uitvoeren. Pas wanneer de opdrachtgever deze kennis heeft kan de juiste vraag gesteld worden aan de marktpartijen.
  • Probeer zoveel mogelijk ruimte te geven aan de markt, maar houd oog voor de risico’s die dit meebrengt voor de marktpartij. Alle groepen zouden hierover vroegtijdig met elkaar in gesprek moeten gaan om verrassingen bij inschrijving te voorkomen.
  • De juiste inrichting van contractmanagement. We zien dat vaak, na het aanbestedingsproces, het contract wordt overgedragen naar een andere afdeling binnen een opdrachtgever en daarmee niet wordt getoetst of de duurzaamheidsverplichtingen of aanbiedingen (BPKV-criteria) ook daadwerkelijk worden aangeboden.

  Inspiratie uit Groningen

  Tot slot inspireerde Lisanne van ’t Hoff de aanwezigen door haar ervaringen te delen over hoe de Gemeente Groningen erin slaagde om circulair textiel voor het kantoormeubilair te realiseren via hun inkoopproces. Het was een indrukwekkend traject waarin de gemeente een cruciale schakel in de keten werd. Ze hebben het textiel dat door de gemeente werd ingezameld hergebruikt voor hun eigen kantoormeubilair. Dit werd uitgevoerd door lokale partijen en waar mogelijk betrokken ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

  Meld je aan voor de nieuwsbrief

  Schrijf je vast in voor de nieuwsbrief en dan houden we je in de toekomst op de hoogte over nieuws, tips en events rondom circulair inkopen.