Van inkoper naar intrapreneur

Laatst geupdate:
Circulair inkopen vraagt om allerlei aanpassingen in de bedrijfsvoering en de interne processen van een organisatie. Dit betekent dat de rol van inkoop verandert. En zo ook het profiel van de toekomstige inkoper. De inkoper van morgen vervult de rol van ketenregisseur, en wordt een ware ‘intrapreneur’.
Index

  Circulair inkopen is niet alleen een kwestie van andere producten of diensten bestellen. De circulaire economie omarmen lukt pas als in het héle bedrijf het roer om gaat. Als cross-functionele teams gaan samenwerken, vanuit een gemeenschappelijk doel en gezamenlijke KPI’s. Het vereist ook een cultuuromslag: medewerkers moeten verder leren kijken dan hun ‘eigen straatje’. En zij moeten leren rekening te houden met langetermijnkosten.

  Intrapreneur en ketenregisseur

  De inkoopfunctie die we vandaag de dag kennen, zal straks niet meer bestaan. In de circulaire economie verwachten we van een inkoper dat deze veel meer denkt en handelt als een ondernemer binnen de organisatie en de keten. Kortom: een ‘intrapreneur’. Dat betekent dat de inkoper ook deze rollen aanneemt:

  • Relatiemanager: De inkoper neemt de leiding over de grenzen van multidisciplinaire teams heen en is zowel intern als extern veel meer gericht op samenwerken.
  • Adviseur: De inkoper helpt de organisatie te veranderen door innovatie op zowel proces- als op productniveau.
  • Regisseur: De inkoper creëert waarde door nieuwe producten en markten aan te boren, door ketens sneller, beter en goedkoper te maken, of juist door de ketens te sluiten.

  Als inkoper regisseer en verbind je de verschillende schakels in de keten. Naast intrapreneur is de inkoper dus ook een soort ‘ketenregisseur’. Eén die bovendien de creativiteit en het lef heeft om alle partijen uit te dagen om te komen tot de best mogelijke circulaire keten voor de ingekochte producten en diensten.

  Intern en extern om tafel

  De inkoper als ketenregisseur onderhoudt warme contacten binnen de interne organisatie én bij potentiële leveranciers. Op basis van de circulaire ambities van de organisatie gaat de inkoper in gesprek met zowel de interne klanten als de externe partijen. Bijvoorbeeld voor het inkopen van catering of een gebouw.

  • Met interne klanten en de facility manager stelt de inkoper vast hoe het inkoopproces voor het betreffende project ingericht zou moeten worden. En welke producten hiermee zouden moeten worden ingekocht.
  • Met een team van externen, waaronder de leverancier, de ontwerper van het gewenste product en de afvaldienstverlener, gaat de inkoper om tafel om samen te bedenken welke productaanpassingen leiden tot hoogwaardige recycling na gebruik.

  De inkoper vraagt leveranciers dus niet alleen om producten of diensten te leveren, maar schakelt hen ook in als experts op hun vakgebied. De samenwerking met leveranciers is daardoor veel meer gericht op de lange termijn en zo veel mogelijk waarde behouden.

  Samen op weg naar een circulaire economie

  Een circulaire economie creëer je niet alleen. Daar is samenwerking voor nodig. Door als inkoper te handelen als ketenregisseur en intrapreneur verbind je verschillende schakels in de keten met elkaar en stimuleer je verandering en samenwerking. De transitie naar een circulaire economie krijgt immers pas vaart als de hele bedrijfsvoering meebeweegt!

  Meer weten over de rol van de circulaire inkoper? Kijk bij Inkoper.

  Zelf beginnen met circulair inkopen? Bekijk ons Stappenplan Circulair Inkopen.  

  6 succesfactoren voor circulair inkopen

  1. Ondernemen en ontwikkelen
  Je bent als inkoper in staat om businessmodellen te maken die gericht zijn op de toekomst en op circulair denken.
  
  2. Inkoopvakmanschap
  Je hebt oog voor de wensen van de eindgebruiker en bent niet te gericht op technische problemen. Je weet je de verbinding te maken met stakeholders.
  
  3. Systeemdenken en ketens identificeren
  Je kunt samenwerken en staat open voor feedback. Je denkt vanuit de sociale, economische en ecologische context. En je weet wat dit betekent voor de stabiliteit, veerkracht en kwaliteit van de organisatie en de keten.
  
  4. Toekomstgericht en out-of-the-box denken
  Je bent toekomstgericht en concentreert je op de oplossingen van morgen.
  
  5. Niet bang zijn voor onzekerheden en risico’s
  Je kunt uitdagingen aan en weet met onzekerheden om te gaan. Ook ben je in staat positief te reageren.
  
  6. Creativiteit, innovatie en verbondenheid
  Je kunt een gevoel van openheid creëren voor nieuwe oplossingen. Je zoekt steeds naar andere netwerken en je bent een coöperatieve denker.
  

  Meld je aan voor de nieuwsbrief

  Schrijf je vast in voor de nieuwsbrief en dan houden we je in de toekomst op de hoogte over nieuws, tips en events rondom circulair inkopen.